fbpx

Vi på South36Cerrado medverkar i att garantera rätten till utbildning av alla barn, med UNICEF, genom programmet School for Africa.

Och varför UNICEF?

För att det är FN: s barnfond. Som har arbetat i över 70 år för att försvara alla barns rättigheter i mer än 190 länder och territorier.

UNICEF kan nå de mest utsatta barnen, i mer avlägsna och isolerade områden. UNICEFs kunskap och erfarenhet ger trovärdighet och förmåga att påverka på global nivå.

Vi på South36Cerrado vill att alla barn ska ha samma möjligheter, och för detta är det viktigt att garantera rätten till utbildning.

Utbildning representerar hopp, drömmar och ambitioner för barn, familjer, samhällen och nationer runt om i världen. Det är den säkraste vägen ut ur fattigdom och ett grundläggande sätt att ha friskare och mer produktiva medborgare, och starkare samhällen.

Av detta skäl deltar vi i initiativet Skolor för Afrika och bidrar med totalt 100 000 euro mellan 2018, 2019 och 2020. Vi har redan bidragit med 10 000 euro, som till exempel kan konverteras till 303 inlärningssatser som inkluderar läroböcker, pennor och ryggsäckar.

Initiativet Skolor för Afrika föddes 2004, som ett resultat av partnerskapet mellan UNICEF, Nelson Mandela Foundation och Peter Krämer Foundation, med syfte att ge utbildning till flickor och pojkar i 13 afrikanska länder: Angola, Burkina Faso, Etiopien, Guinea-Bissau, Madagaskar, Malawi, Mali, Moçambique, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Sydafrika och Zimbabwe.

Sedan starten har skolan för Afrika gynnat mer än 30 miljoner barn i 13 länder i Afrika.

https://www.unicef.es/colabora/empresas
En twitter: https://twitter.com/unicef_es y https://twitter.com/unicefandalucia
En Facebook: https://es-es.facebook.com/unicef.es
En Instagram: https://www.instagram.com/unicef_es/
En youtube: https://www.youtube.com/user/unicefESP